Vil du være medlem af Århus Fodslaw?

Så udfyld indmeldingsformularen på hovedforeningen Fodslaws hjemmeside »»

Husk at angive på formularen at det er Århus Fodslaw du ønsker at blive medlem af!

Medlemskab af Fodslaw koster 325,- kr. pr. år for den første person på en adresse. Efterfølgende personer koster 110 kr. pr. person om året.

Som medlem af Fodslaw kan man deltage i rejser arrangeret af hovedforeningen samt i lokalforeningens træningsture og øvrige arrangementer.