AFLYST

Sådan ser det desværre ud i skrivende stund. Vi er igen blevet sat tilbage, med begrænsninger på, hvor mange vi må være samlet. Bestyrelsen arbejder løbende på at fortolke reglerne, så vi igen kan mødes til træningsture og andre ture. Derfor bør du holde dig orienteret her på hjemmesiden og på vores Facebook-side.

Med alle forbehold ser vores aktivitetskalender ud som følger, men alt kan jo desværre blive aflyst:

JULEMÆRKEMARCH

Turen er desværre aflyst! Turen kan dog gåes virtuelt - læs mere »»

JULEFROKOSTTUR

Turen er desværre aflyst!

JULEMOTIONSTUR 2. JULEDAG

Turen er desværre aflyst!

BUSTUR

Turen er desværre aflyst!

SUPPETUR

Læs mere »»