• Aflyst...
  • Julemærkemarchen - AFLYST!!
  • Julefrokosttur - AFLYST!!
  • Julemotionstur 2. juledag - AFLYST!!
  • Bustur til Rønbjerg
  • Suppetur

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2020 fik Aarhus Fodslaw ny formand - og ny, udvidet bestyrelse.

Se bestyrelsens sammensætning »»

NEDLUKNING IGEN - INGEN TURE FORELØBIG

Da forsamlingsforbuddet stadig er sat ned fra 50 til 10, rammer det også vores motionsaktiviteter. Det betyder desværre, at vi ikke for nærværende ser os i stand til at gennemføre motionsture tirsdag, onsdag eller lørdage.

Vi følger de officielle udmeldinger nøje, og genoptager motionsturene så snart muligheden byder sig.

Også julefrokosttur den 13. december og julemotionstur 2. juledag er nu AFLYST.

aflyst